LeWELL-Metodi

LeWELL-Metodi

Voittava energia – suorituskyvyn tasapaino

Voittava energia on optimaalista oman suorituskyvyn hyödyntämistä ilman ihmisyyden arvon määrittelyä.

Jyväskyläläisen LeWELLin valmennusfilosofia on tutkittuun tietoon, pitkään kokemukseen ja vankkaan osaamiseen perustuva LeWELL-metodi. Metodin on sanoittanut LeWELLin valmennuspäällikkö Kaisa Wallinheimo:

”Suorituskyvyn tasapaino on kehon ja mielen tiedollisen ja taidollisen osaamisen yhdistämistä omien tavoitteiden suuntaisesti. Tavoitteista riippumatta omalla toiminnalla on hyvä olla suunta, yksilöllinen vauhti, rytmi ja voimakkuus. Suorituskyvyn edistämisen tulee pohjautua tutkittuun tietoon, mutta myös yksilön omiin tuntemuksiin ja kokemuksiin. 

Yksilöllinen, voimavaralähtöinen ja eteenpäin vievä energia löytyy yhdistelemällä itselle merkityksellisiä asioita fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin osa-alueiden luomat tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden. 

Kun tavoitellaan yksilöllistä voittavaa energiaa ja suorituskyvyn tasapainoa, fyysisistä ominaisuuksista huolehtiminen tarkoittaa joustavan lihaksiston ja sydänkunnon rakentamista. Voimavarat pohjautuvat kehon kykyyn palautua kuormituksesta. Rytmillisyyden on tarkoitus mahdollistaa hengästyminen, mutta myös hengityksen virtaavuus ja kehomielen palautuminen. 

Mielen joustavuus näkee mahdollisuudet rajoitusten sijaan. Mielen kuntosalilla painottuvat itsetuntemus, luottamus ja rohkeus.”

”Fyysinen osa-alue on tiiviissä yhteydessä yksilön psyykkisiin voimavaroihin. Keho palautuu levossa ja mieli rauhallisessa ja voimaannuttavassa ympäristössä. Vuorovaikutus itsensä ja ympäristön kanssa mahdollistavat taitojen kehittymisen.

On kyse fyysisistä taidoista, itsetuntemuksesta tai asenteista itseään kohtaan, on hyvä keskittyä asioihin, joihin pystyy vaikuttamaan ja joita tavoittelee omassa elämässään. Myönteisyys luo mahdollisuuksia, auttaa löytämään vahvuuksia ja kehittämään heikkouksia.

Voittava energia on optimaalista oman suorituskyvyn hyödyntämistä ilman ihmisyyden arvon määrittelyä.”

Voittava energia – suorituskyvyn tasapaino

Kaikkien LeWELLin valmennusohjelmien pohja-ajatus on voittavan energian – suorituskyvyn tasapainon tavoittaminen.

Palvelumme yrityksille

Personal Training

Scroll to Top