Mittaukset

MITATTAVAA DATAA HYVINVOINNIN TUKENA

Numerot ja taulukot eivät aina kerro koko totutta hyvinvoinnin tilanteesta, mutta ne ovat hyvä työkalu vaikuttavuutta seurattaessa. Aina tulee huomioida myös mitattavan subjektiivinen kokemus, mutta ammattilaisen käsissä myös kyselyt, mittarit ja testit kertovat oikein tulkittuina ja kokonaisuus huomioiden missä mennään.  

LeWELLin asiantuntijat rakentavat mittausten ympärille vaikuttavaa valmennusta. 

Kehonkoostumusmittaus

Mittaukset voidaan toteuttaa joko LeWELLillä, tai työpaikallanne. Olemme tehneet mittauksia yrityksille ja yhteisöille ympäri Suomea, ja tulemme mielellämme teille paikan päälle mittaamaan!

Voimme tehdä mittauksia erilaisissa tapahtumissa ns. ”liukuhihnalta”, jolloin voidaan mitata jopa 20-25 hlöä/tunti. 

Voimme myös mitata työpaikan henkilökuntaa yksitellen ja antaa mittauksesta samantien palautteen ja toimenpidesuosituksia. Tällöin on hyvä varata 10-15min aikaa/mitattava. 

Käytämme mittauksissa InBody 770-laitetta, joka on erittäin luotettava ja tutkimuskäytössäkin paikkansa ansainnut laite. 

 

Kehon hyvinvointi-indeksi

Kuten pelkkä kehonkoostumusmittaus, myös tämä mittauspatteristo voidaan suorittaa joko LeWELLillä tai asiakkaan omissa tiloissa. 

Kehonkoostumuksen lisäksi mittaamme vyötärönympäryksen, puristusvoiman ja arvioimme maksimaalisen hapenottokyvyn lepotestin avulla. Tämä on siis mukavasti ja hikoilematta suoritettava testistö, jonka avulla voidaan selvittää osallistujan kehon kokonaiskunto verrattuna saman ikäiseen ja samaa suokupuolta olevaan väestöön. 

Osallistuja saa yksilöllisen yhteenvetoraportin ja kehonkoostumusmittauksen tuloslomakkeen, sekä asiantuntijamme palautteen ja toimenpidesuositukset. 

Mittauksen avulla nähdään miltä osallistujan tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voidaan vaikuttaa. 

Firstbeat Life

Luotettavaa ja monipuolista tietoa henkilön fyysisestä ja psyykkisestä kuormituksesta. Mittaus antaa tietoa stressin määrästä ja kuormittavuudesta, levon palauttavuudesta, liikunnan vaikutuksista ja voimavaroista. Henkilö oppii tunnistamaan työn, vapaa-ajan ja levon vaikutuksia palautumiseensa. Mittauksen avulla oppii hallitsemaan stressiä, tunnistamaan kuormittavat tekijät sekä liikkumaan sopivalla teholla oman jaksamisen kannalta. 

Mittauksen ollessa käynnissä, mittalaite purkaa dataa reaaliajassa puhelinsovellukseen, jolloin eri toimenpiteiden vaikutusten seuraaminen on helppoa ja palkitsevaa. 

Firstbeat Lifen ympärille on mahdollista rakentaa monenlaisia valmennuskokonaisuuksia. Yksinkertaisimmillaan suosittelemme vähintään yhtä palautekeskustelua asiantuntijoidemme kanssa, jonka aikana analysoidaan yhdessä asiakkaan mittausdataa, pohditaan eri tekijöiden vaikuttavuutta tuloksiin, sekä asetetaan hyvinvoinnille tavoite. 

Olemme myös toteuttaneet tuloksekkaasti erilaisia valmennuskokonaisuuksia työyhteisöissä Firstbeat Lifea hyväksi käyttäen. Yhteisömittaukset, erilaiset teemajaksot, videogalleriat, webinaarit ja henkilökohtaiset tapaamiset takaavat vaikuttavan ja paremmin voivan työyhteisön. 

Scroll to Top