Yrityksille

Voittavaa energiaa – tuottavaa hyvinvointia

LeWELL tuottaa laadukkaita valmennuspalveluita yksilöllisesti, ennaltaehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti

Hyvinvoiva työntekijä on motivoituneempi, tehokkaampi ja innovatiivisempi kuin voimavarojensa riittämisen kanssa kamppaileva kollegansa. Menestyviä yrityksiä ja tiimejä syntyy, kun työntekijät voivat hyvin. LeWELL valmentaa työntekijät voimaan kokonaisvaltaisesti paremmin, mikä on avain työnantajankin menestykseen.

Tarjoamme asiantuntevia ratkaisuja ja palveluita, jotka auttavat vahvistamaan työyhteisön suorituskykyä ja hyvinvointia. Palvelut voidaan kohdentaa yrityksen avainhenkilöille, tietyille tiimeille tai koko henkilöstölle: 

3–24 kk ryhmä- ja yksilövalmennukset
Firstbeat Life -kartoitukset ja -valmennukset
Kehonkoostumus- ja hyvinvointikartoitukset
Taukoliikuntapalvelut
Työhyvinvointipäivät ja asiantuntijaluennot
Verkkovalmennuskeskus

Hyvinvointi on strateginen valinta

Työntekijöihin sijoittaminen ei ole vain työntekijöiden hyvinvoinnin kasvattamista, vaan se on myös taloudellisesti eteenpäin katsova päätös. Tyytyväinen ja tehokas henkilökunta vie yritystä kohti menestystä.

Yritykset, joissa sijoitetaan henkilökunnan hyvinvointiin, ovat tutkitusti tuottavampia, ja investointi hyvinvointiin tukee yrityksen strategiaa toimialasta riippumatta. 

LeWELLin valmennus kasvattaa työntekijöiden kuntoa, sitoutumista ja tuottavuutta. Parempi hyvinvointi tarkoittaa parempaa työkuntoa, eikä tämä katso ammattia, ikää tai toimialaa. LeWELL valmentaa johtajia, yrittäjiä, esimiehiä ja eri alojen asiantuntijoita. 

Hyvinvointi lisää hyvinvointia

Henkilökunnan hyvinvointi näkyy yrityksen taloudessa. Hyvinvointipalveluihin sijoitettu euro maksaa itsensä kuusinkertaisena takaisin henkilökunnan paremman tuottavuuden, vähäisemmän vaihtuvuuden ja vähentyneiden työterveyskustannusten myötä. Palkallakaan ei voi aina kilpailla, jolloin työntekijöistä välittäminen saattaa ratkaista avainasiantuntijoiden pysymisen talossa.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmennus on lääke, joka vaikuttaa useilla tavoilla. Sairauksien ja ongelmien hoidattaminen työterveydessä vähenee, kun työntekijöiden terveys ja hyvinvointi niin työssä kuin arjessakin lisääntyvät. Valmennuksella voidaan vaikuttaa myös presenteismin ja hiljaisen lopettamisen ilmiöihin työpaikalla.

Lewell yritysvalmennukset numeroina

1
Valmennettua
yritystä
1
Vuotta
valmennuskokemusta
1
NPS
vähintään

kuinka voimme auttaa?

Yrityspalveluiden myynti: Noora Hildén, p. 040 734 5009, noora.hilden@lewell.fi

Kysy lisää tai lähetä tarjouspyyntö >>

LeWELL valmentaa yrityksen ja työntekijöiden tarpeiden mukaan

LeWELLin valmennuksissa huomioidaan työntekijöiden kehon ja mielen tarpeet kokonaisvaltaisesti ja voimavaralähtöisesti. Valmennus voi sisältää erilaisia kokonaisuuksia eri henkilöryhmille, kullekin tarpeen ja tavoitteiden mukaan. On tavallista, että osallistujien henkilökohtaiset valmennukset painottuvat eri tavoin; ajanhallintaan, liikuntaan, ravintoon tai vaikkapa stressin käsittelyyn.

Valmennuskokonaisuus alkaa hyvinvointikartoituksella, ja jatkuu kunkin osallistujan omien tavoitteiden mukaisia hyvinvoinnin polkuja pitkin. Valittuja muuttujia seuraamalla LeWELL takaa valmennuksen vaikuttavuuden.

Voittavaa energiaa

Hyvä aerobinen kunto on tutkitusti eniten työntekijöiden tuottavuuteen vaikuttava tekijä, mutta LeWELL-valmennus ei tästä huolimatta ole pelkkä liikuntaohjelma. Saumattomasti toisiinsa yhdistyvät valmennusmoduulit muodostavat kokonaisuuden, jossa käsitellään arjen hyvinvointitaitoja ja työssä jaksamista – liikuntaa unohtamatta.

Jyväskyläläisen LeWELLin valmennusfilosofia on tutkittuun tietoon, pitkään kokemukseen ja vankkaan osaamiseen perustuva LeWELL-metodi. Yksilön voimavarojen kokonaisvaltainen kehittäminen on tie menestykseen sekä huippu-urheilussa että tavallisessa arjessa.

palvelumme yrityksille - tämän me osaamme

LeWELL tuottaa laadukkaita hyvinvoinnin valmennuspalveluita yksilöllisesti, ennaltaehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti. Valmennuksemme pohjautuvat tutkittuun tietoon ja valmentajamme ovat kokeneita liikunta- ja terveystieteiden ammattilaisia. 

Valmennamme ”maalla, merellä ja ilmassa”: LeWELLin valmennukset voidaan toteuttaa lähivalmennuksena tilaajan toimipaikassa tai LeWELLin omissa tiloissa Jyväskylässä, täysin etänä teams-yhteyksin, tai lähi- ja etävalmennusten hybridi-yhdistelmänä. 

LeWELL Hyvinvointivakuutus

LeWELL Hyvinvointivakuutus on 12 kk kestävä valmennus, joka rakentuu LeWELL-metodin mukaisesti neljän toinen toistaan tukevan teeman ympärille:
Joustava arki, Joustava mieli, Joustava sydän, Joustava keho

Valmennus tuo arjen hyvinvointitaidot jokaisen työntekijän ulottuville ja auttaa ennaltaehkäisemään haitallista stressiä. Luennot, ryhmäkeskustelut, itsenäiset tehtävät ja videomateriaalit tuottavat kohentunutta hyvinvointia ja siten parempaa työn tuottavuutta sekä yksilö- että tiimitasolla.

LeWELL Hyvinvointivakuutus turvaa työntekijöiden työkykyä ja antaa eväät hyvinvoinnin ja kunnon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä.

Firstbeat Life yrityksille

Tulossa

kuinka voimme auttaa?

Otathan yhteyttä, jos organisaationne tarvitsee tukea työntekijöiden jaksamisen, energisyyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Tarjoamme asiantuntevia ratkaisuja ja palveluita, jotka auttavat vahvistamaan työyhteisön hyvinvointia ja suorituskykyä. 

Yrityspalveluiden myynti: Noora Hildén, p. 040 734 5009, noora.hilden@lewell.fi

Kysy lisää tai lähetä tarjouspyyntö >>

Scroll to Top